Dzīvojamā kompleksa
IRIS SHAMPETERIS APARTAMENTS
izkārtojuma shēma attiecībā pret Rīgas rajoniem