IRIS APARTMENTS

Dzīvokļu iegāde

Mēs vēlamies, lai dzīve "IRIS" jums sagādātu prieku jau no pirmās dienas, tādēļ esam parūpējušies, lai dzīvokļa iegāde būtu ātra, ērta un vienkārša.

Iegādāties dzīvokli “IRIS” ir ērti un vienkārši:

1. Dzīvokļa rezervācija
 • Ja jūsu izvēlētais dzīvoklis atrodas būvniecības stadijā, tad sākumā tiks slēgts dzīvokļa Rezervācijas līgums.
 • Ja jūsu izvēlētais dzīvoklis atrodas ēkā, kas jau nodota ekspluatācijā, Rezervācijas līgums nav nepieciešams, varat pāriet uz nākamo punktu.
 • Pirms Rezervācijas līguma parakstīšanas, jūs tiksiet iepazīstināti ar projekta un dzīvokļa tehnisko aprakstu, nosakāt sev piemērotākos apdares risinājumus, plānoto būvniecības termiņu, pirkuma apmaksas nosacījumiem, kā arī tālākajiem soļiem, kas jūs vedīs pretī jaunajai dzīvei “IRIS”.
 • 5 darba dienu laikā pēc Rezervācijas līguma parakstīšanas jūs jāveic pirmā iemaksa, kas ir 10 % no pirkuma summas.
 • Atlikusī summa tiek samaksāta pēc Pirkuma līguma parakstīšanas un mājas nodošanas ekspluatācijā.
2. Bankas finansējums
 • Ja dzīvokļa iegādei jums nepieciešams bankas finansējums, iesakām apmeklēt jūsu bankas kredītspeciālistu, lai noskaidrotu hipotekārā kredīta iespējas. Mēs sadarbojamies ar visām lielākajām bankām Latvijā, kredītspeciālistu kontaktus varat atrast šeit.
 • Ja banka apstiprina, ka pieteikums dzīvokļa kredītam ir iesniegts, mēs veicam pagaidu dzīvokļa rezervāciju (mutiski vienojoties), kas ir spēkā līdz brīdim, kad banka apstiprina kredīta piešķiršanu — līdz 2 nedēļām. Pēc tam tiek parakstīts dzīvokļa Rezervācijas līgums, veikta iemaksa 10 % apmērā no pirkuma summas.
3. Pirkuma līguma parakstīšana
 • Kad ēka, kurā atrodas jūsu izvēlētais dzīvoklis, ir nodota ekspluatācijā (“IRIS” 1. kārtu plānots nodot ekspluatācijā 2019. gada 1. ceturksnī), tiek slēgts Pirkuma līgums, Norēķinu līgums kā arī noformēti dokumenti jaunā dzīvokļa īpašnieka īpašumtiesību reģistrācijai Zemesgrāmatā. Ja tiek izmantots bankas finansējums, tad vienlaicīgi ar Norēķinu līguma, Pirkuma līguma parakstīšanu, tiek noslēgts kredītlīgums uz kura pamata banka uz veic pārskaitījumu uz Darījuma kontu.
 • Ja dzīvokļa iegādei nav nepieciešams bankas finansējums, tad visu pirkuma summu pircējs pārskaita uz Darījuma kontu uzreiz pēc Pirkuma līguma parakstīšanas vai saskaņā ar Darījuma konta līgumu.
 • Atlikušo summu balstoties uz Norēķinu līguma un Pirkuma līguma pamata banka no darījuma konta pārskaita uz “IRIS” kontu pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas Zemes grāmatā.
4. Dokumentu noformēšana un reģistrēšana Zemesgrāmatā
 • Jums nav jāsatraucas, jo visu izdarīsim jūsu vietā — gan sagatavosim līgumus, gan sarunāsim tikšanos ar notāru, gan iesniegsim visus dokumentus Zemesgrāmatā. Jums tikai jāsagaida e-pasts no Zemesgrāmata.lv vai mūsu pārdošans speciālistiem par īpašuma tiesību apstiprināšanu uz nekustamo īpašumu un varēsiet saņemt Zemesgrāmatas apliecību “IRIS” birojā pie atslēgu saņemšanas.
 • Visas ar īpašumtiesību reģistrāciju saistītās izmaksas — valsts un kancelejas nodevas, notāra pakalpojumus u. c. — sedz pircējs. Par to apmēru un apmaksas kārtību mēs informēsim pirms došanās pie notāra.
5. Atslēgas uz jūsu jauno dzīvi "IRIS"
 • Kad dzīvoklis būs reģistrēts Zemesgrāmatā uz jūsu vārda un “IRIS” būs saņēmis pilu darījuma summu,  mēs tiksimies jūsu jaunajā mājoklī, lai parakstītu nodošanas- pieņemšanas aktu un nodotu dzīvokļa atslēgas. Tikšanās laikā jums būs iespēja vēlreiz rūpīgi apskatīt dzīvokli, lai pārliecinātos, ka tam nav nepilnību, savukārt, ja tādas tomēr būs, vienosimies par jums ērtāko laiku to novēršanai. Līdz ar nodošanas-pieņemšanas aktu mēs jums izsniegsim rokasgrāmatu, kurā būs visa informācija par dzīvokļa garantiju (skatīt punktu tālāk tekstā), apdares materiāliem, dzīvokļa pārbaudēm, drošības instrukcijas u. c. informācija, kas būtu jāzina par jauno mājokli. Tikšanās laikā parakstīsim arī Apsaimniekošanas līgumu. Nama apsaimniekotājs tiks izraudzīts ļoti rūpīgi, ņemot vērā gan pakalpojuma cenu, gan iepriekšējo pieredzi un atsauksmes, tādējādi nodrošinot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
6. Dzīvokļa garantija
 • Visiem “IRIS” dzīvokļiem ir 2 gadu garantija, kas stājas spēkā ar Nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienu. Ja garantijas laikā dzīvoklim rodas kādas nepilnības, tās tiks novērstas jums ērtākajā laikā bez maksas.
7. Dzīvokļa iekārtošana
 • Ja vēlēsieties, mūsu interjera dizaineri palīdzēs iekārtot mājokli atbilstoši jūsu vēlmēm, vajadzībām un iespējām.
Ja jums ir radušies kādi jautājumi, mēs ar prieku uz tiem atbildēsim jebkurā Jums ērtā laikā.
Rakstiet, zvaniet, nāciet ciemos!

Lai ceļš uz jūsu jaunajām mājām ir ātrs, ērts un vienkāršs!